šiamsyk

šiamsyk
šiamsỹk adv. , Erž, šiámsyk K, Rtr, NdŽ, šiam sykiui: Jaugi gana šiamsỹk vaitojus irgi dejavus! K.Donel.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • jaugi — 1 jaũgi adv. žr. 1 jau (pabrėžiamai, sutvirtinamai): Jaũgi mėnesis čėso Lp. Jaũgi gana šiamsyk, jau mielą vasarą baikim K.Donel. Jaugi sergi, pijokeli mano? – Jau sergu, jau sergu, širdele mano Švnč. Jaugi nū šūkterėsiu kaip gimdžiantėji žmona …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vaitoti — vaitoti, oja, ojo KBII199, KI670, K, Rtr, NdŽ, KŽ 1. intr. Q503, H, H153, SD146,175, SD353, R, R231,403, MŽ, MŽ308,543, Sut, N, M, L, LL51, DŽ, Pn, Ppl aičioti, aimanuoti, dejuoti: Kad skauda, vaitok, kad rūpi, dejuok, t. y. iš rūpesčio dejuo[ja] …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”